Dotační příležitosti

5/ 11 2020

Aktuálně!
 

Vybráno pro FS TUL – 4. listopad 2020

 

Interreg V- A Česká republika – Polsko v prioritní ose 4

 • Aktivity : Posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb apod.) a příprava na takové situace
 • Podání žádosti: do 15.12.2020 pomocí online přihlášky
 • Maximální částka dotace z EFRR je 60 000 EUR na partnera (80 000 EUR na lead partnera)
 • Projekty musí být ukončeny do 30.9.2023
 • Seminář k výzvě online: 12. a 25.11.2020 – možnost přihlásit se prostřednictvím formuláře

Cofundová výzva Era-MIN 3 Call 2021

 • Oblast neenergetických nezemědělských surovin
 • Výzva plánována na leden až duben 2021, ale již nyní je plánován informační weminář  26.11.2020 (registrace možná zde)
 • Max. podpora 85 %
 • Zapojené země: Belgie – Vlámsko (FWO a Hermesfonds/VLAIO) , Belgie – Valonsko (SPW-Recherche), Bulharsko(BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg), Finsko (Business Finland), Francie (ADEME a ANR), Německo (BMBF/JÜLICH), Irsko (GSI), Itálie (MUR), Polsko (NCBR), Portugalsko (FCT), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI a CDTI), Španělsko – Navarra (CFNA), Švédsko (Vinnova), Turecko (TUBITAK), Chile (ANID), Jihoafrická republika (DST), Kanada – Québec (PRIMA-Québec)
 • Podává se česká a mezinárodní část projektu

EPFLglobaLeaders programme  mezinárodní doktorský studijní program  Švýcarsko

 • Financováno z Horizon 2020 (Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 945363)
 • První výzvaje otevřená od 1. října do 15. prosince (druhá od 1. února 2021 do 15. dubna 2021)
 • Možnost zápisu do 21 doktorských programů

Podrobnosti:

Mohlo by se hodit:

------------------------------------------------

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz