EuroNanoMed Call 2021

7/ 12 2020

Cofundová výzva TA ČR

 

Call 2021 - Technologická agentura ČR

 

  • Mezinárodní konsorcium – alespoň 3 partneři
  • Zapojené země: Belgie (FRS-FNRS); Bulharsko (BNSF); Česká republika (TA ČR); Egypt (ASRT); Estonsko (ETAg); Francie (ANR); Itálie (IMH); Izrael (CSO-MOH); Lotyšsko (SEDA/VIAA); Litva (RCL); Polsko (NCBR); Rumunsko (UEFISCDI); Slovensko (SAS); Španělsko (ISCIII, CDTI); Tchaj-wan (MOST); Turecko (TUBITAK)
  • Oblast nanomedicíny
  • Lůta pro podání návrhu: 16. listopad 2020 až  21. leden 2021
  • Max. podpora na projekt: 750.000 EUR
  • Max. podpora 85 %

------------------------------------------------

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz