Plánované výzvy

7/ 12 2020

TA ČR

 

Program THÉTA – 4. výzva

3 podprogramy:

  • Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu: podpora výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a dalších relevantních oblastí odvětví energetiky
  • Podprogram 2 – Strategické energetické technologie: podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách
  • Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy: podpora dlouhodobých technologických perspektiv v energetice, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací. Bude se jednat mimo jiné o (zpravidla dlouhodobé) projekty aplikovaného výzkumu (se zahrnutím nezbytných činností orientovaného základního výzkumu), u kterých se neočekává okamžitá aplikace, a které budou podporovat systémová energetická řešení

Parametry výzvy:

  • Výzva plánována na 11. únor 2021 až 12. květen 2021 pro podniky a VO
  • Řešení projektu od 1. ledna 2022
  • Délka projektu min. 12 měsíců (podprogram 1 a 3) nebo 24 měsíců (podprogram 2); maximálně 48 měsíců
  • Alokace 645 mil. Kč; podíl podpory 80–100 % nákladů (bude upřesněno ve výzvě)
  • V podprogramu č. 1 nutný aplikační garant (povinnou přílohou Letter of intent)
  • Uznatelné náklady: osobní náklady, náklady na stroje a vybavení po dobu řešení projektu (odpisy), služby, nepřímé náklady (full cost nebo flat rate 25 %) – bude upřesněno ve výzvě

Harmonogram výzev TA ČR na rok 2021