OP PIK

15/ 12 2020

VIII. Výzva programu Aplikace

 

Dne 14.12.2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o změně harmonogramu VIII. Výzvy programu Aplikace z důvodu aktuální situace související s původními opatřeními a následky epidemie Covid-19.

 

VIII. Výzvy programu Aplikace prodloužena doba příjmu žádostí o podporu o jeden měsíc, a to z původního termínu 15. 12. 2020 do 15. 1. 2021.

 

https://www.agentura-api.org/cs/program-aplikace-vyzva-viii-prodlouzeni-doby-prijmu-zadosti/