TA ČR – THÉTA

12/ 2 2021

Vyhlášena 4. soutěž

 

TA ČR: Program THÉTA  Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

 

  • Intenzita podpory: 100 % u VO (podniky 4080% dle typu podniku a dle typu podprogramu)
  • Podání návrhu: do 12. května 2021
  • Počátek realizace projektu: leden až únor 2022

3 podporogramy

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu – max. podpora na projekt 10 mil. Kč (90%), doba realizace 1248 měsíců
Podprogram 2 – Strategické energetické technologie – max. podpora není stanovena (60%), doba realizace 1248 měsíců
Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy – max. podpora není stanovena (90%), doba realizace 3648 měsíců

 

TA ČR: Program THÉTA

­