TA ČR – TREND

12/ 3 2021

Nováčci 2

 

4. veřejné soutěži Programu TREND – podprogram 2 – “Nováčci”
Program Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků.  

 
Lhůta pro podání návrhů projektů: 11. březen 2021 – 28. duben 2021
Termín vyhlášení výsledků: do 30. listopadu 2021

 

Zadávací dokumentace a pokyny

 

Uchazeči z TUL: Návrhy projektů spolu s průvodkou je nutné dodat na OPO do 26. dubna 2021