Výzva MZ ČR

1/ 4 2021

ZEMĚ  výzva otevřena

 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení
projektů v roce 2022.

 

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů: od 18. března do 5. květa 2021

 

Dokumentace, informace, dotazy