Prostředí pro život

3/ 5 2021

Výzva TA ČR a MŽP ČR

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 28. dubna 2021 pátou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu (dále jen „veřejná soutěž”).

 

Zahájení soutěžní lhůty: 29. dubna 2021

Ukončení soutěžní lhůty: 30. června 2021

 

Zadávací dokumentace a další dokumenty