TA ČR - Prostředí pro život

18/ 6 2021

Vyhlášena 5. soutěž

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 28. dubna 2021 pátou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu.


Cílem podprogramu 1 je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. V páté veřejné soutěži Ministerstvo životního prostředí upřesnilo témata v 32 prioritních výzkumných cílech. Osm z nich je přímo zaměřeno na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace, tj. omezování příspěvku člověka ke změně klimatu.


Zahájení soutěžní lhůty: 29. dubna 2021

Ukončení soutěžní lhůty: 30. června 2021

 

Vyhlášení, dokumenty

 

Interní požadavek TUL:

Informace o záměru podání projektových návrhů zasílejte paní Lucii Kuchtovou do 23. červa 2021.
Návrhy projektů včetně interní průvodky potom do 28. června 2021.