Uživatelská příručka

26/ 8 2021

Hodnocení výsledků dle M2017+

 

Souhrnná uživatelská příručka je určena pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací. 

Příručka přehledně seznamuje s postupy hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+.

 

Materiál je výstupem pracovní skupiny při KHV (Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů VaVaI). Rada pro výzkum, vývoj a inovace materiál schválila na svém 367. zasedání dne 30. dubna 2021.

 

M17+ Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI