Horizon Europe

3/ 9 2021

Výzva Twinning

 

Programme: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)
Call: Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03
 

Cílem je šíření excelence, předejít rozdílům mezi zeměmi a maximalizovat investice do výzkumu a vývoje

  • Jedná se o networking, sdílení zkušeností, mobilitu, přenos znalostí v zemích "widening" (méně rozvinuté - Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia) a dalších 2 zemí EU (špičkové instituce).
  • Účastník z "widening" země musí být koordinátor konsorcia.
  • Výzva je otevřena do 18.1.2022 – je jednokolová.
  • Aktivity nejsou majoritně vědecké – jedná se o Coordination and support actions (CSA), tzn. prostředky určené na věděcký výzkum jsou jen do výše 30 % (z toho 70 % pro koordinátora z widening země).

Příklady podporovaných aktivit:

  • workshopy, stáže, training, návštěvy expertů, krátkodobé výměny, sjednocení metod, výměna zkušeností, postupů, zlepšení administrativních postupů projektového managementu (zvláštní důraz) apod.

Základní info:

  • Způsobilé náklady – osobní náklady, investice jen do výše odpisů, ostatní nákupy materiálu a služeb, subdodávky, nepřímé náklady (25 %).
  • Trvání projektu až 3 roky.
  • Alokace 149 mil. EUR; 0,8 mil. - 1,5 mil. EUR na projekt -  předpokládá se podpoření cca 100 projektů!

Odkaz na výzvu Funding & tenders (europa.eu)