Výzva LUASK22

5/ 10 2021

ČR – Slovenská republika

 

MŠMT ČR vyhlašuje dne 4. 10. 2021 Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION (kód IS VaVaI-VES SMSM2021LU001; dále jen „LUASK22“)

 

Bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika

 • Zahájení soutěžní lhůty: 5. října 2021
 • Ukončení soutěžní lhůty: 6. prosince 2021
 • Hodnotící lhůta: potrvá od 7. prosince 2021 do 30. 6. 2022.
 • Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 

 • Návrh projektu v českém jazyce podán prostřednictvím el.systému ISIX (na stránkách MŠMT ČR).
 • Českou stranu financuje MŠMT ČR.
 • Základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj.
 • Max. částka pro českou stranu 3,1 mil. Kč na celou dobu trvání projektu.
 • Doba realizace max. 3 roky.
 • Téma formou "bottom-up", tzn, není přesně dáno, juvedeny 3 tematické oblasti: Informační a komunikační technologie, Biomedicína a medicínská biotechnologie, Materiálový výzkum a nanotechnologie.
 • Uchazeč: výzkumná organizaceZ podnik.