Národní centra kompetence

16/ 12 2021

Vyhlášena 2. veřejná soutěž

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. prosince 2021 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “program NCK”).

 

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

 

Cílem veřejné soutěže a samotného programu je:

  • zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu;
  • zvýšení konkurenceschopnosti podniků;
  • posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Zahájení soutěžní lhůty: 16. prosince 2021 

Ukončení soutěžní lhůty: 6. dubna 2022.

 

Podrobnosti: https://www.tacr.cz/program-nck-vyhlaseni-2-verejne-souteze/