Učitelství odborných předmětů

24/ 5 2010

Možnost získat pedagogickou kvalifikaci

Bc. obor Učitelství odborných předmětů je …

  • cestou k získání platné pedagogické kvalifikace pro ty, kteří uvažují o výuce na středních či vyšších odborných školách;
  • cestou k rozšíření vašich znalostí z pedagogiky a psychologie a dalších humanitních oborů;
  • určeno studentům denního studia, kteří studují technické a ekonomické obory na Technické univerzitě v Liberci a kteří mají řádně ukončen první ročník studia na mateřské fakultě;
  • šestisemestrové (tříleté) studium, které probíhá formou denního studia v semestru předřazených týdenních blocích (v ZS 2010/2011 bude v týdnu 20. – 25. 9. 2010) a dále blokově v rámci semestru;
  • zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce, úspěšný absolvent získá bakalářský titul;
  • garantováno katedrou pedagogiky a psychologie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci.