Nabídka PhD studia

31/ 5 2010

Nabídka PhD studia

Nabídka PhD studia pod dvojím vedením

 

Technická univerzita v Liberci

Université de Franche-Comté, Besancon (UFC), Francie

 

Název: Tkáňová lepidla a jejich vliv na tvorbu jizev

1) Smáčivost vybraných tkáňových lepidel, chemický rozbor

2) Základní mechanické zkoušky tkáňových lepidel (tah x střih) na technických materiálech

3) In vitro zkoušky na lidské kůži - porovnání tkáňových lepidel s klasickým šitím

4) Kvalitativní vyhodnocení jizev vzniklých z tkáňových lepidel a šití

(testy na tkáňových kulturách, miniprasatech, případně pacientech)

 

Požadavky:

- Angličtina, během studia francouzština

(případné kurzy franzouštiny proplatí ze 2/3 školící pracoviště)

- Souvislý výjezd do Francie min na 6 měsíců, v případě zájmu možnost rozšíření až na 12 měsíců

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.