Bezplatné kurzy angličtiny na TUL

7/ 10 2010

v rámci projektu Rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců TUL v angličtině

Bezplatné kurzy anglického jazyka svým doktorandům, akademickým i ostatním pracovníkům nabízí Technická univerzita v Liberci, díky dotaci z Evropského sociálního fondu na projekt „Rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců TUL v angličtině“.

 

Projekt potrvá pět semestrů. Administrativně ho zajišťuje ho Centrum dalšího vzdělávání TUL.

Přihlášky přijímá do 15. listopadu 2010.

Budou otevřeny dva typy kurzů. Jeden intenzivní (výuka čtyři hodiny týdně) pro doktorandy a zájemce z řad akademických pracovníků a druhý základní (výuka dvě hodiny týdně) určený všem ostatním zájemcům z TUL.

 

V intenzivních kurzech budou vyučovat pracovníci katedry cizích jazyků Ekonomické fakulty TUL a katedry anglického jazyka Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. V základních kurzech budou vyučovat lektoři jazykové školy Swallow.

 

Na začátku studia proběhne rozřazovací test, na základě kterého budou zájemci o studium rozděleni do studijních skupin. Školné bude hrazeno z prostředků projektu,“ uvedla Marie Židů z Centra dalšího vzdělávání TUL.


Zájemci o studium se mohou přihlásit na adrese marie.zidu@tul.cz .


„Vzhledem k tomu, že počet míst v kurzech je omezen, budou uchazeči přijati a zařazeni do kurzů podle pořadí, ve kterém se přihlásili,“ řekla Marie Židů.