Trendence GBE 2011

1/ 11 2010

on-line průzkum

Předmĕt: Průzkum ohlednĕ kariéry a vzdĕlání

 

Každoroční průzkum s názvem trendence Graduate Barometer Europe (GBE) 2011.

Půzkum je uskutečňovaný online a odpovědět na otázky je velmi jednoduché a rychlé.

 

Pokud se chcete zúčastnit, kliknĕte prosím na:

https://www.trendence-survey.com/nq.cfm?q=03b7b2f1-71a2-4835-ba6b-3855a0dc69a0

 

Trendence Graduate Barometer je nejvĕtším evropským průzkumem ohlednĕ kariéry a vzdĕlání.

Otázky dotazníku zahrnují kromĕ jiného i Vaši spokojenost se studiem a očekávaní od Vaší budoucí kariéry a potenciálních zamĕstnavatelů.

Průzkum shromažďuje názory studentů z celé Evropy a zkoumá rozdíly a podobnosti, které existují mezi jednotlivými zeměmi.

 

Po vyplnĕní dotazníku, budete moci porovnat Vaše odpovĕdi s průmĕrnými výsledky v Evropĕ.

Navíc máte možnost vyhrát jednu z následujících cen:

 

* 2 x € 1000

* 5 x € 500

 

Průzkum je realizován výzkumným partnerem Trendence Institut. Odpovĕdi jsou anonymní a Vaše osobní údaje chránĕné.

 

Více o průzkumu ZDE