Jak vycestova v rámci ERASMU?

11/ 11 2010

Info schůzka 15.11.2010

Chtěli byste vycestovat do zahraničí v akademickém roce 2011/2012

a nevíte jak?

 

Dozvíte se dne 15.11.2010 na setkání, které se uskuteční od 18.00 hodin ve studovně A11 (budova A, druhé patro). Předáme Vám info o postupu podání žádosti o studijní pobyt, pracovní stáž, výukový pobyt či školení.

 

Schůzka je určena pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studjiního programu.

Zváni jsou rovněž pedagogičtí pracovníci.

 

Těším se na setkání s Vámi. Ing. Marcela Válková, referentka zahraničních vztahů FS TUL

 

 

POZVÁNKA