Den otevřených dveří a veletrh pracovních příležitostí

29/ 11 2010

Ve středu 8. prosince 2010 bude uspořádán den otevřených dveří...

Ve středu 8. prosince 2010 bude uspořádán

 

Den otevřených dveří
na Fakultě strojní TU v Liberci a
XV. ročník libereckého veletrhu pracovních příležitostí
za účasti zástupců firem a organizací, které nabídnou studentům zaměstnání, odborné stáže, projekty,
témata doktorských, diplomových a bakalářských prací, vzdělávací programy, stipendia ad.

V tento den od 8:50 do 14:05 vyhlašuje děkan pro studenty 3. r. BSP,
4. a 5. r. MSP a 2. a 3. r. NMSP studijní volno.