Vyhlášení výběrového řízení – LLP ERASMUS

30/ 11 2010

pro akademický rok 2011-2012

Vyhlášení výběrového řízení – LLP ERASMUS

pro akademický rok 2011/2012

 

Děkan fakulty vyhlašuje výběrové řízení na obsazení studentských (studijní pobyty, pracovní stáže) i učitelských zahraničních pobytů (výukové pobyty, školení) v rámci programu


LLP ERASMUS pro akademický rok 2011/2012

PŘIHLÁŠKY

 

na předepsaném formuláři přijímá Ing. Marcela Válková v kanceláři děkanátu fakulty strojní č. A127 v budově A, 1. patro, pouze

do 31. ledna 2011

 

 

Formulář přihlášky zvlášť pro studenty a zvlášť pro učitele je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách fakulty, případně v písemné formě u Ing. Válkové.

 

 

Seznam smluvních institucí je k dispozici na www stránkách Fakulty strojní TU v Liberci. ZDE

 

Kritéria výběru jsou součástí přílohy této vyhlášky. ZDE