Konference doktorských prací FS TUL

27/ 12 2010

11. ledna 2011

FS TUL pořádá dne 11. ledna 2011 v posluchárně TUL F03

pod záštitou děkana doc. Ing. Miroslava Malého, CSc.

4. ročník

Konference doktorských prací 2010

Konference by měla přispět k většímu povědomí o nových vědeckovýzkumných počinech a směrech nastupujících mladých akademických pracovníků fakulty.

 

PROGRAM