Aktuální nabídka seminářů

19/ 4 2011

Nepřehlédněte!

 

12. – 13. května → Adobe Photoshop CS – základy

19. května → MS Word – pokročilé techniky práce s textem

20. května → MS Word – základy pro administrátory projektů VaV – I

26. května → MS Word – pokročilé techniky práce s textem


Pozvánky, registrační formuláře, přihlášky, profily lektorů, místa konání,
adresy zaslání přihlášek a další informace o pořádaných kurzech naleznete
na webových stránkách www.te-era.cz.

Vzdělávací platforma Projekty OP VK se také podílí na organizaci již 4.
ročníku Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu – Sychrov 2011,
které proběhne ve dnech 18. - 20. května. Bližší informace jsou k
dispozici na stránkách www.sympoziumsychrov.cz