Aktuální nabídka seminářů v listopadu a prosinci

21/ 11 2011

Nepřehlédněte!

Nabídka bezplatné účasti na vzdělávacích kurzech, které pro Vás do Liberce na měsíc září připravily realizační týmy Společné vzdělávací platformy Projekty OP VK.

 

Účast na kurzech je bezplatná.

 

12.12.2011 - od 9.00 do 16.00 Hotel Liberec

13.12.2011 - od 13.00 do 16.00 na TUL - v zasedací místnosti IC


Science, Media & Making Your Point - kurz bude veden v anglickém jazyce

 

Britský specialista v oblasti komunikace, Myc Rigulsford realizuje v ČR v
týdnu od 12. do 16. prosince 2011 sérii přednášek a workshopů, na kterých
seznámí české vědce s evropskými trendy v oblasti komunikace ve vědě.
Kromě interaktivních workshopů, na kterých si mohou účastníci pod vedením
lektora přímo vyzkoušet praktické komunikační úlohy, si Myc pro české
vědce a zájemce o problematiku komunikace ve vědě připravil také průřezové
přednášky, prostřednictvím kterých seznámí účastníky s aktuálními trendy a
aktivitami v oblasti komunikace evropské vědy.

 

Kompletní informace o uvedených kurzech, včetně pozvánek a profilů
lektorů, naleznete na stránkách


www.te-era.cz

www.munro.cz

www.promote.cz

www.sympoziumsychrov.cz

 

kde je také možné provést on-line registraci na výše uvedené kurzy.