Nabídka letních škol

15/ 2 2012

Vyberte si !

Vyberte si letní školu - podle zemí a oborů na portálu:


http://www.summerschoolsineurope.eu/

Určeno pro studenty doktorského a magisterského studia.