Aktuální nabídka seminářů v březnu a v dubnu

28/ 2 2012

Nepřehlédněte !

Nabídka bezplatné účasti na vzdělávacích kurzech, které pro Vás do Liberce na měsíc březen 2012 připravily realizační týmy Společné vzdělávací platformy Projekty OP VK.

 

5. března Marie Curie aneb jak financovat mobilitu doktorandů a vědců

7. – 8. března Základy projektového řízení

9. března Pracovní právo ve VaV a novinky 2012

12. – 13. března Fungující tým ve vědě – praktikum

22. – 24. března Vědecká kresba – praktický kurz kresby tužkou a pastelkou

27. března Rétorika – prezentace na konferenci

19. dubna Měsíc IPR - ochrana duševního vlastnictví - www.mesicipr.cz

26. - 28. dubna Vědecká kresba – praktický kurz kresby tužkou a pastelkou

 

Pozvánky, registrační formuláře, přihlášky, profily lektorů, místa konání,
adresy zaslání přihlášek a další informace o pořádaných kurzech naleznete
na webových stránkách

www.te-era.cz

www.sympoziumsychrov.cz

Registrace je možná zasláním přihlášky na příslušné e-maily, nebo on-line na webu
www.sympoziumsychrov.cz