Rozvoj lidských zdrojů

16/ 4 2012

Sympozium !

Pátý ročník Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu,

který proběhne již tradičně na státním zámku
Sychrov ve dnech 21. – 23. května 2012.

Třídenní Sympozium nabízí odborníkům, kteří se věnují vzdělávání
vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠ, příležitost pro výměnu
zkušeností a znalostí ve třech hlavních tematických oblastech:

- Věda v médiích (21/5/2012)
- Komunikace a lidské zdroje ve vědě (22/5/2012)
- Ochrana práv k duševnímu vlastnictví (23/5/2012)

Kromě odborného Sympozia jsme pro účastníky připravili i v letošním roce
sérii doprovodných seminářů a víkendových akcí zaměřených na vzdělávání ve
vědě a o vědě.

Pokud byste se chtěli zúčastnit některého z odborných bloků Sympozia nebo
využít některý z doprovodných vzdělávacích seminářů, bližší informace o
programu a možnost on-line registrace naleznete na stránkách akce
www.sympoziumsychrov.cz.