Nabídka seminářů v červnu a červenci

4/ 6 2012

Nepřehlédněte !

Nabídka bezplatné účasti na vzdělávacích kurzech, které pro Vás do Liberce na měsíc březen 2012 připravily realizační týmy Společné vzdělávací platformy Projekty OP VK.

 

8. června 2012 Microsoft Power Point v praxi pro VaV pracovníky

17. července 2012 Jak napsat konkurenceschopný návrh projektu do 7. RP

18. července 2012 Finanční řízení projektu 7. RP - prakticky

19. – 20. července Microsoft Excel v praxi finančního a projektového manažera

 

Pozvánky, registrační formuláře, přihlášky, profily lektorů, místa konání,
adresy zaslání přihlášek a další informace o pořádaných kurzech naleznete
na webových stránkách

www.sympoziumsychrov.cz