Collaborative engineering

12/ 11 2012

Konference !

Technická univerzita v Liberci

spolu s

Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Vysokou školou Báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě

 

pořádají ve dnech 29.-30. listopadu 2012

Mezinárodní konferenci Collaborative Engineering in the Innovation Cycle.

 

Pozvánka

Pokyny pro autory