Marie - Curie

18/ 3 2013

Seminář !

Příležitost pro mobilitu a profesní růst

 

Přehled o grantových možnostech podpory VaV mobility stduentů PhD a akademických pracovníků.

Přehled, postup, příprava žádosti.

 

Kdy: překládá se z původního termínu 28. března na 4. dubna 2013

Kde: budova IC - areál TUL Studentská

V kolik: 12.30 - 16.00 hodin

 

Program a registrace