Soutěž Dr. Kinského

23/ 5 2013

O diplomovou práci !

Nadace ENVIOPTIMUM


vyhlašuje 20. ročník

Soutěže MVDr. Radoslava KINSKÉHO o nejlepší environmentální diplomovou práci

 

 

 

Pro závěrečné práce bakalářského i magisterského stupně studia českých VŠ obhájené ve školním roce 2012/2013.

 

Kategorie: technická, přírodovědní, společenskovědní.

 

Podrobnosti