Cena Wernera von Siemense

22/ 8 2013

Soutěž !

Společnost Siemens Česká republika vyhlašuje již 16. ročník Ceny Wernera von Siemense, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Soutěž je otevřena všem, jejichž práce je z některého technického, vybraného přírodovědného případně ekonomického oboru. Pro účast v soutěži je třeba splnit základní podmínky a doručit soutěžící práci společně s požadovanými přílohami a vyplněnou přihláškou do sídla společnosti Siemens, s.r.o.

 

Pravidla a přihlášky do jednotlivých kategorií