The Matsumae International Foundation (MIF)

24/ 1 2014

Nabídka stipendií !

Nadace The Matsumae International Foundation (MIF) v rámci nového programu na rok 2015 nabízí postdoktorandská (příp. postgraduální) stipendia pro cca 20 zahraničních výzkumných pracovníků.


MIF preferuje uchazeče se specializací v oblasti přírodních a technických věd a lékařství.

Úspěšní uchazeči absolvují pobyt v Japonsku v délce 3 - 6 měsíců v období od dubna 2015 do března 2016.


Přihlášky s přílohami musí být nadaci doručeny nejpozději 31. 8. 2014, a to klasickou poštou.

Informační materiál (Announcement of Fellowship Program), který je spolu s formulářem přihlášky k dispozici na http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/, uvádí podrobné požadavky na kvalifikaci (Ph.D. nebo kvalifikace, kterou MIF uzná jako ekvivalentní), věk (maximálně 49 let) a jazykové znalosti uchazečů (AJ nebo japonština) a další kritéria, podle nichž jsou vybíráni.


Info

Info o počtech stipendistů


Sledujte info na stránkách DZS