ČS-Francie - MOBILITY

3/ 5 2014

Výzva !

Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2015-2016

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

 

Přijímají se návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů:

  • s dobou řešení 2015-2016 (od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016),
  • ze všech vědních oblastí,
  • priorita bude dána projektům s tématy, která souvisí s rámcovým programem HORIZON 2020.

Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu.


Termín odevzdání návrhu projektu: od 2. května do 31. července 2014


Podrobnosti

Formuláře