Jet thermodynamics

3/ 6 2014

Pozvánka na seminář !

Profesor Konstantin Kornev z Clemson University z USA na TUL - kapacita v oblasti smáčivosti polymerních mikro a nanovláken

 

Kdy: 6. června 2014

Kde: budova B, učebna B5

V kolik: 12.30 hodin

 

Pozvánka

 

Vybráno z T-UNI:


Proč jsou vlákna a vlákenné materiály, kterým bude patřit konference Fibers for Progress, pro vás tak atraktivní a zajímavé?

Vlákna a vlákenné materiály byly po miliony let evoluce vybírány jako stavební kameny přírodních materiálů. Když člověk zkoumá biopolymery, jako je DNA, a sleduje, jak se skládají nejprve do jednotlivých svazků, pak do vláken svalů, která se „spřádají“ do podoby tkání a tak dále, tak jen žasne nad tím, jak perfektní tato vlákna a vlákenné materiály jsou. Tyto robustní konstrukce jsou přitom utvořeny z tak omezeného množství chemických složek! Člověk pak začne zkoumat, na jakých fyzikálních zákonitostech to celé funguje. Vlákna vytvořená člověkem jsou cestou mnohem méně funkční, i když práce s nimi přináší velkou radost a také výsledky použitelné v každodenním životě. Materiály z umělých vláken ale můžeme používat také jako modely, pomocí nichž simulujeme strukturní organizaci přírodních konstrukcí a to, jak tyto konstrukce fungují ve svém prostředí.


Přibližte našim čtenářům své výzkumné zaměření.

Velkou výzvou je objasnění faktorů, které zásadním způsobem ovlivňují organizaci materiálu ve vláknech, i klíčových parametrů pro organizaci vlákenných sítí, které dělají tyto materiály pevné, a přesto porézní, chráněné před vlivy okolního prostředí, a přesto výborně propustné pro kapaliny a vzduch. Pracujeme s nanovlákennými materiály, jejichž vlákna mají průměr tisíckrát menší než průměr lidského vlasu. Zpracování těchto vláken do složitějších konstrukcí je velký úkol a my se od Přírody učíme, jak to udělat chytře. Pro názornost si vezměme hmyz: například motýli nebo moli mají části složené z viditelných vláken – tykadla, sosáky, rámy křídel –, která jsou složena z mnoha nanovláken. S biology, chemiky, bioinženýry a elektroinženýry studujeme mechanizmy sestavování, ovládání a možnosti pohybu těchto konstrukcí. Tento výzkum pomáhá nejen vyvinout nové materiály, ale také vytyčit nové mezníky biologického vývoje a evoluční strategie nejstarších organismů na Zemi.