Program DELTA vyhlášen

10/ 6 2014

VaV výzva !

Předmětem 1. výzvy DELTA je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu DELTA.

 

Z důvodu omezených finančních prostředků pro program DELTA v souvislosti se stávajícím rozpočtem Technologické agentury České republiky na účelovou podporu je veřejná soutěž programu DELTA vyhlašována pouze pro česko-vietnamskou spolupráci, a to ve výši 10 milionů Kč pro rok 2015.


Zahájení soutěžní lhůty: 10.6.2014
Ukončení soutěžní lhůty: 28.8.2014 - do 23.59 hodin

 

Podrobnosti

Program

Zadávací dokumentace

 

Odkaz na podobnosti :

www.fs.tul.czhttp://www.fs.tul.cz/cz/veda-a-vyzkum-na-fakulte/aktualni-vyzvy/ta-cr---delta/

www.tacr.czhttp://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html