Program KUS vyhlášen

19/ 6 2014

VaV výzva !

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018


Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2015.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 19.6.2014
Ukončení soutěžní lhůty: 29.8.2014 - do 12.00 hodin

 

Podrobnosti

Program

Zadávací dokumentace