Program SCOPES

26/ 6 2014

Podporuje spolupráci ve VaV !

Program SCOPES nabízí spolupráci ve výzkumu mezi východní Evropou a Švýcarskem

Švýcarsko

Vyhlášení výzvy v rámci programu SCOPES (Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland)

Účelem programu SCOPES je navázat a posílit spolupráci ve výzkumu mezi východní Evropou a Švýcarskem. V období let 2013-2016 bude rozdělena celková částka 16 000 000 CHF. První výzva zaměřená na společné výzkumné projekty již proběhla v roce 2013

 

Vyhlášena 2. výzva na podporu institucionálního partnerství.

Cílem této výzvy je přispět k rozvoji a modernizaci výzkumu a výuky ve východní Evropě. Podmínkou je utvoření mezinárodního konsorcia, v němž bude alespoň jeden zástupce ze Švýcarska a jeden ze země, která je příjemcem oficiální rozvojové pomoci ODA (Official Development Assistance) – konkrétní výčet je uveden v přiloženém dokumentu.

Termín pro podávání návrhů projektů v této výzvě je 15. listopadu 2014.

 

Program SCOPES má celkem 5 grantových schémat:

Společné výzkumné projekty (JRP) – výzva byla ukončena

Institucionální partnerství (IP) – výzva bude uzavřena 15. 11. 2014 (24:00)

Přípravné granty (PG) – návrhy projektů je možné podávat do konce října 2014

Konferenční granty (CG) – žádosti je možné podávat průběžně až do konce roku 2016

Valorizační granty (VG) – lze podávat pouze návrhy na projekty, které navazují na probíhající JRP nebo IP, a to do konce roku 2016

 

Podrobnosti