Letní škola projektů v Liberci

28/ 6 2014

Nabídka !

Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu – Liberec

 

Pozvánka na letní školu

Přihlášky do 4. července

 

Ve dnech 8. – 10. července 2014 se pro zájemce z řad studentů doktorského studia a začínajících vědecko-výzkumných pracovníků uskuteční již pátý ročník letní školy přípravy a řízení projektů „Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu“. Místem konání této akce bude Přednáškový sál VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI.

 

Obsahem semináře bude především problematika projektového řízení, v letošním ročníku bude zohledněn aktuální vývoj evropské vědy v kontextu programu Horizon 2020.

 

Kurz má za cíl zlepšit orientaci účastníků v problematice přípravy a řízení vědecko-výzkumných projektů. Je koncipován jako interaktivní seminář postavený, kromě odborného výkladu, na případových studiích z reálného prostředí a praktických úkolech, na jejichž řešení se podílejí sami účastníci. Kromě dílčích praktických úkolů budou mít účastníci letní školy příležitost vyzkoušet si samostatnou přípravu projektového návrhu a zkusit si roli hodnotitele projektů.

 

Další info a přihláška