Nabídka stipendijních programů

29/ 9 2014

Pro studenty i akademiky!

Stipendia na základě mezinárodních smluv

Od září 2014 je na webových stránkách AIA zveřejněna aktualizovaná nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv, které se uskuteční v akademickém roce 2015/2016. Přihlášky na tyto stipendijní pobyty do téměř 40 zemí světa je již možné podávat.


Aktuální termíny podání příhlášek
31. říjen 2014 stipendia do Argentiny (v jednání je posun termínu)

http://www.dzs.cz/file/2023/ARGENTINA_VR_AIA_%2014.pdf

15. listopad – stipendia DAAD do Německa

http://www.dzs.cz/file/2025/N%C4%9AMECKO_DAAD_VR_AIA_14.pdf

25. listopad – stipendia do Švýcarska

http://www.dzs.cz/file/2157/%C5%A0V%C3%9DCARSKO%20VR_AIA_%2014.pdf

 

Bližší  informace na: http://www.zahranici-stipendium.cz

 

AKTION ČR – RAKOUSKO


Stipendia do Rakouska

Semestrální stipendia na přípravu závěrečné práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů a krátkodobá výzkumná stipendia pro akademické pracovníky veřejných VŠ v ČR, kteří chtějí v letním semestru 2015 absolvovat stipendijní pobyt v Rakousku.

Termín pro podávání žádostí: 31. říjen 2014

Více informací na: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/


Jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské učitele do 60 let

Termín pro podávání žádostí: 30. listopad 2014

Více informací na: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pro-vs-pedagogy/


Podávání návrhů projektů spolupráce

programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání:

30. listopad 2014 pro realizaci od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016

Více informací na: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty/