Nabídky PostDoc pobytů

20/ 11 2014

University of Alberta v Kanadě!

European Union Centre of Excellence (EUCE) vyhlašuje nabídku postdoktorandského stipendia, o které se mohou ucházet zájemci a zájemkyně z univerzit a výzkumných ústavů ve státech EU, k ročnímu pobytu na University of Alberta v kanadském Edmontonu od července 2015 do června 2016.

Tematické zaměření výzkumné práce uchazečů/uchazeček by mělo spadat do jedné z těchto oblastí:

  • energie a životní prostředí;
  • Arktida;
  • menšiny a multikulturní společnost;
  • demokratický vývoj v nových členských státech EU;
  • občanství, státní svrchovanost a veřejná správa.

Podrobnosti