ERA

30/ 3 2015

Aktuality!

Zpravodaj H2020 - březen 2015

Aktuality z webu Evropský výzkum

BROKERAGE EVENT HORIZON 2020 – Výzkum, vývoj, inovace v Ostravě (Novinky)

BROKERAGE EVENT HORIZON 2020 – Výzkum, vývoj, inovace v Ostravě (Akce)

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017 (Novinky)

16. mezinárodní konference: Trendy v nanotechnologiích TNT2015 - výzva k abstraktům (Akce)

H2020: Byly otevřeny čtyři nové výzvy v oblasti Bezpečné společnosti (Novinky)

EIT vydalo klíčové předpoklady pro výzvy KIC 2016 (Novinky)

21. výroční konference EARMA 2015 - management a administrativa výzkumu (Akce)

Týden jemné robotiky (Akce)

Projektový management a administrativa v akcích Marie Skłodowska-Curie (Akce)

MSP v České republice získají podporu 250 milionů EUR z garantovaných půjček EU (Novinky)

Týden grafenu 2015 (Akce)

Příležitosti financování inovačních projektů z evropských zdrojů (Akce)

Smart Cities and Communities Market Place (Akce)

NoGAP Brokerage Event (Akce)

Nejvýznamnější momenty Evropské výzkumné rady (ERC) v roce 2014 (Novinky)

Konference CEAS Air and Space 2015 (Akce)

Nový evropský společný program v oblasti výzkumu jaderné syntézy „EUROfusion“ (Novinky)

Setkání s komisařkou Corinou Crețu (Novinky)

WIRE 2015 Týden inovativních regionů (Akce)

WIRE 2015 - Evropský týden inovativních regionů - Registrace se otevírá již 8.dubna (Novinky)


Ukrajina se připojila k Horizontu 2020 (Novinky)

Den partnerských setkání v oblasti KET - klíčové technologie v Horizontu 2020 (Akce)

Nové dvě soutěže v rámci Horizontu 2020 (Novinky)

Vyhlášení výzvy k podávání návrhů projektů ECSEL (Novinky)

Cena Evropské unie pro ženy inovátorky (Novinky)

Klíčové technologie pro regionální růst: Synergie mezi H2020 a strukturálními fondy (Akce)

8. mezinárodní konference o biomateriálech (Akce)

FOODSEG 2015: Bezpečnost potravin: Mezinárodní sympózium a partnerská setkání (Akce)

EURINT - Regionální rozvoj a integrace. Nové výzvy pro EU (Akce)

ENTENTE Health Final Conference v rámci TTS Europe 2015 (Akce)

ENTENTE Health Final Conference - registrace nyní za snížené ceny pro členy FFH2 (Novinky)

Výzva k abstraktům - 6. mezinárodní konference o nových horizontech ve vzdělávání (Novinky)

Cena Horizontu za lepší využití antibiotik (Novinky)