7AMB MOBILITY

13/ 4 2015

Výzvy!

MŠMT vyhlašuje výzvu k podávání návrhů projektů s dobou řešení 2016-2017.

 

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou

podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

 

Společné Česko-polské výzkumné projekty

Termín pro předkládání návrhů projektů: 10. dubna - 10. června 2015

Podmínky a požadavky

 

Společné Česko-francouzské projekty

Termín pro předkládání návrhů projektů: 15. dubna - 10. června 2015

Podmínky a požadavky


Společné Česko-argentinské výzkumné projekty

Termín pro předkládání návrhů projektů: 10. dubna - 10. června 2015

Podmínky a požadavky

 

 

FORMULÁŘE