OP věda, výzkum, vývoj

14/ 5 2015

Schválen!

Evropská komise schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropská komise schválila 13. května 2015 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro programové období 2014–2020, jehož alokace představuje 2,77 miliardy eur. Znamená to, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako Řídicí orgán OP VVV bude moci vyhlásit první výzvy. V letošním roce je plánováno vyhlášení 21 výzev v celkovém objemu přesahujícím 33 miliard korun.

 

Více info ZDE