Avízo

11/ 6 2015

Inovační vouchery LK!

Inovační vouchery Libereckého kraje

  • Materiál k IV je nyní projednáván Radou a Zastupitelstvem LK.
  • Pokud Zastupitelstvo LK dne 23.6.2015 schválí znění připravovaného programu, bude dne 24.6.2015 zveřejněn na www.
  • Žádosti by měly být přijímány v období 25.7.2015 - 15.9.2015.