Inovační vouchery LK

24/ 6 2015

Vyhlášeny!

Zastupitelstvo LK schválilo dne 23.6.2015 dotační podmínky

Programu 2.2 – Regionální inovační program v oblasti podpory Regionální rozvoj na rok 2015

 

Inovační voucher je jednorázová dotace určená firmám, které splňují definici malého a středního podniku dle nařízení ES/800/2008, a to na nákup znalostí a služeb od vysokých škol, veřejných výzkumných institucí či výzkumných organizací. Dotační prostředky podpoří smluvní spolupráci a transfer znalostí mezi poskytovateli znalostí a malými a středními podniky.


Datum vyhlášení soutěže: 24. července 2015

Soutěžní lhůta: 25. červenec - 15. září 2015

Doba realizace projektu - období způsobilosti výdajů: 24. červen 2015 - 30. červen 2016


Minimální výše dotace/voucheru: 50 000,- Kč

Maximální výše dotace: 150 000,- Kč

Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů projektu: 70 %


Okruh žadatelů: MSV se sídlem v Libereckém kraji

Poskytovatelé znalostí: dle seznamu - TUL je zařazena mezi poskytovatele znalostí


Vyhlášení, formuláře


Konzultace v průběhu veřejné soutěže/vyhlášení programu poskytují:
Ing. Eva Benešová, oddělení dotací,
Tel.: 485 226 678

E-mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz


Ing. Ivana Ptáčková, oddělení rozvojových koncepcí,
Tel.: 485 226 577

E-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz