Pomoc změnit český průmysl

5/ 10 2015

Nabídka pro studenty!

BUSSINES škola

 

Pořádá v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR 23.-24. října 2015 v Parku Hotelu Průhonice pro 40 studentů VŠ zdarma.

 

Cílem je zavést tradici setkávání studentů se zástupci průmyslu, politiky, akademické sféry a médií na aktuální témata. Letos to jsou témata Studenti a inovace v průmyslové výrobě, Cesta úspěchů v podnikání, Zavádění Průmyslu 4.0 a digitalizace výroby a Měnící se trh práce.

 

Studenti se mohou těšit na zajímavé mentory - Zbyněk Frolík (LINET), Jan Rafaj (ArcelorMittal), Radek Špicar (Aspen Institute Prague), František Chaloupecký (DOSTAV Praha) a další. Akce se zúčastní i místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek či náměstek MPO Eduard Muřický. Veškeré informace jsou k dispozici na webu www.business-skola.cz.