Stipendia pro studenty a doktorandy

14/ 10 2015

Z vybraných zemí do ČR!

Stipendijní pobyty v České republice v akademickém roce 2016/2017

 

Stipendia tohoto typu jsou určena pro studenty či absolventy vysokých škol a doktorandy (výjimečně též pro výzkumné/pedagogické pracovníky vysokých škol), kteří si přejí absolvovat studijní nebo výzkumný pobyt na jedné z českých veřejných vysokých škol. Jeho délka se zpravidla pohybuje v rozmezí od 2 do 10 měsíců v závislosti na dohodě sjednané mezi českou vládou a vládou dané země, která vymezuje i kategorie možných příjemců stipendia.

 

Vybrané země

Podrobnosti