MV ČR

21/ 10 2015

Vyhlášena výzva!

 

Program bezpečnostního výzkumu ČR 2015-2020 (BV III/1-VS)

 

Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje dne 21. října 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020 (BV III/1-VS) – dále jen „Program“.

 

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 22. října 2015
Ukončení soutěžní lhůty: 16. prosince 2015

 

Zadávací dokumentace, text vyhlášení