Hodnocení VaV projektů

3/ 11 2015

Nabídka semináře!

Hodnocení VaV projektů financovaných z veřejných zdrojů

  • Seminář je vhodný pro každého, kdo si chce posílit kompetence nezbytné pro přípravu vlastních projektových záměrů.
  • V úvodu kurzu se seznámíme s obvyklými standardy hodnocení projektů financovaných z VaV zdrojů. V druhé části si vyzkoušíme hodnocení podle skutečných podmínek zadavatele – od proškolení hodnotitelů, přes praktické hodnocení až po závěrečný konsenzus.

 

Kdy: 13. listopadu 2015

V kolik: od 9:30 hodin

Kde: v budově Ekonomické fakulty TUL, Voroněžská 13

 

Info

Registrace