Innovative training networks

1/ 12 2015

Nabídka semináře!

Jak připravit konkurenceschopný návrh


Kdy: 12. prosince 2015

V kolik: od 10:00 do 13:00 hodin

Kde: v budově VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI


Seminář je zaměřen na strukturu projektové žádosti a na specifika spojená s  evaluačními kritérii mobilitních schémat tohoto typu. Seminář bude mít tři části, které budou vycházet z dílčích částí hodnocení projektu – excelentnost a jak s ní pracovat v projektové žádosti, potenciální dopad projektu a specifika spojená s řízením a realizací projektů ITN. Znalosti získané na semináři lze využít také jako možnou inspiraci při přípravách projektů Research and Innovation Staff Exchange (RISE).


Seminář proběhne v rámci akce Den s Horizon 2020, jehož součástí je i neformální setkání zájemců o mezinárodní projektovou spolupráci, které proběhne 10. prosince 2015 od 17:30 do 19:30 v kavárně Kino Káva.


Účast na akci je zdama.
Je nutné se zaregistrovat na  http://sympoziumsychrov.cz/den_horizon/